شماره حساب‌ها


پیش از هر چیز نکات زیر را مطالعه کنید :

 • پیش از اینکه نسبت به واریز وجه اقدام کنید «شرایط خدمات» را مطالعه نمایید
 • از واریز وجه به شماره حساب یا شماره کارت خط خورده خودداری نمایید

bankha

در صورتی که قصد پرداخت وجه دارید، از شماره حساب‌های زیر استفاده کنید :

 • بانک ملی »
  • صاحب حساب : مرتضی احمدی نور
  • شماره حساب : ۰۳۴۰۵۵۰۵۳۲۰۰۵
  • شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۳۳۵۷۵۰۲۳۲
 • بانک ملت »
  • صاحب حساب : مرتضی احمدی نور
  • شماره حساب : ۴۲۰۰۰۲۲۴۷۸
  • شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۰۳۹۲۹۱۲۱